Отопление

ВОДНО ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

– Изчисляване на топлинни загуби, проектиране и оразмеряване на тръбни серпентини;
– Изграждане на инсталацията;
– Монтаж на съоръжения и изграждане на котелна инсталация;
– Монтаж на газов кондензен котел 35 kW;

Работете с нас

Ние сме готови да започнем Вашият проект