отопление

Котелно на пелети 100 kW

Изграждане на отоплителна инсталация с бойлери за битова гореща вода.
Изготвяне на технически проект за изграждане на котелно. Оразмеряване на помпи, тръбопроводи и арматура. Избор на котел.
Монтаж на пелетен котел – 100 kW;
Монтаж на бойлеи за битова гореща вода 2 х 1000l;
Монтаж на тръбопроводи, помпи, арматура.
Подвръзване на ВиК инсталация към бойлерите включително рецирколация.

Работете с нас

Ние сме готови да започнем Вашият проект