Вентилация

Изграждане на вентилационни инсталации в промишлени помещения.

Естествена вентилация на хале. Входящи решетки за пресен въздух и дефлектори Ф 1000;
Вентилация на ремонтно хале за тежко товарни автомобили;
Вентилация на помещение за зареждане на акумулатори;;
Вентилация на санитарни възли.

Работете с нас

Ние сме готови да започнем Вашият проект