проект

Водоохлаждащ агрегат тип VRF + хидробокс

Оразмеряване и избор на машина;
Монтаж на външно тяло VRF и вътрешно тяно /хидробокс/;
Монтаж на медни и стоманени тръбопроводи, монтаж на топлоизолации и окабеляване на системата;
Настройка и въвеждане в експлоатация.

Работете с нас

Ние сме готови да започнем Вашият проект