ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Проектиране и изграждане на лъчисто водно подово отопление / охлаждане

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

За да стане ясен принципа на действие на ЛЪЧИСТОТО ОТОПЛЕНЕ / ОХЛАЖДАНЕ (както и на другите видове и принципи) ще разгледаме и обясним с най – прости примери и схеми процесите протичащи при пренасянето на топлина.
В природата съществуват три вида топлопренасяне:

1. Топлопренасяне чрез топлопроводност (кондукция)
Това е топлообмена на две тела които са с различна температура и са в директен контакт едно с друго, или едно тяло с две различни температури от двете си страни. При газовете и течностите носителя на топлината са молекулите, а при твърдите тела са трептенията на решетките които възбуждат вътрешен фотонен транспорт (при диелектриците) и от свободни електрони при металите. Топлинната енергия винаги се предава от тялото (или страната) с по – висока температура към тялото с по – ниска температура . Процеса продължава докато температурите на двете тела се изравнят. Пример за такъв вид топлообмен в сграда може да се наблюдава в нейната външна стена.

toploprenasqne-chrez-toploprovodnost

2. Топлопренасяне чрез конвекция
Съпроводено е с механично движение на частиците в рамките на флуид (течност или газ) и винаги е съпроводен и с топлопроводност. Конвекцията от своя страна бива два вида:

2.1. Естествена (свободна) конвекция – която се дължи на сили възникващи от разликата в плътността на флуида. По – топлите газове или течности имат по – малка маса (по – леки са) и това води до конвективното им придвижване нагоре. В резултат на това топлите флуиди влизат в контакт с горните слоеве на флуида които са много по – студените от тях, в следствие на което започва интензивна топлопроводност. В отоплението такъв вид топлообмен има при радиаторите (примерно).
Тук трябва да отбележим, че при радиаторното отопление имаме и лъчист топлообемн (на който ще обърнем внимание основно малко по – надолу) от повърхността на радиатора към околните елементи.

estestvena-svobodna-konvekciq
2.2. Принудителна конвекция – дължи се на механичното пренасяне на флуида с помощта на вентилатори и помпи. Пример за принудителна конвекция имаме при използването на вентилаторни конвектори и климатиците.
Дори при този случай на завъртане на въздуха ще имаме значителна разлика между температурите на въздуха на пода и на тавана.
prinuditelana-convekciq
3. Топлопренасяне чрез ЛЪЧИСТ ТОПЛООБМЕН
За него няма все още точно научно обяснение (колкото и странно да звучи това в 21 век). Казуса е следния: ако в дълбок вакуум (примерно в космоса) се поставят две тела с различна температура, на някакво разстояние Х едно от друго, то едното тяло ще излъчва топлина а другото ще поглъща докато температурите на телата не се изравнят. Въпроса обаче е следния: след като няма никакви градивни частици в космоса (молекули, атоми, електрони), кое пренася тази топлина?!?. Разпространението на светлината в космоса е същото явление дължащо се на явлението „излъчване”. В наши дни явлението „излъчване” се обяснява с квантовата теория на Айнщайн, която представя излъчването като поток от кванти (кванта е теоретичен елементи по – малък от атома) които имат самостоятелно съществуване.
toploprenasqne-chrez-luchist-toploobmen
Самото излъчване и поглъщане на квантите също не може да се обясни със законите и схващанията на класическата физика. Тук се появяват теориите на нашумялата в последно време квантовата физика, които често са в противоречие с класическата наука.
С по – прости думи, ако в едно помещение, имаме под, таван или стена с по – висока температура от обкръжаващата го среда, то той започва лъчист топлообмен с другите ограждения, мебели, хора и всичко останало, като по – студените елементи поглъщат енергия и тяхната температура се повишава. Ако искаме да охлаждаме, то околните по – топли повърхности ще отдават лъчиста енергия на охладената от нас стена, под или таван, а той ще поглъща. Специфичното при този процес е, че всички тела в дадено помещение се стремят да изравнят своите температури, от където идва и усещането за комфорт. Типичен случай за лъчист дискомфорт е следния пример: студена („неотоплена” както е прието да се казва) стая, въте се включва отоплителен уред, климатик, печка на ток, дърва или радиатор. Въздуха се стопля бързо, и въпреки това имате усещане за студ. Това е защото вие разменяте лъчиста топлинна енергия със студените стени (и не само с тях но и с всичко останало в стаята).

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМЕ ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДАНЕ REHAU

1. НЕМСКО КАЧЕСТВО С 10 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

снимка на гаранция

2. НАЙ – ВИСОКА СТЕПЕН НА КОМФОРТ
Лъчистата отоплителна система отоплява на база сравнително ниски температури на повърхността и равномерно температурно разпределение с не натрапчива и създаваща комфорт лъчиста енергия. За разлика от другите системи за отопление тук се създава равновесие между човека и повърхностите в помещението, като така се постига оптимално усещане за комфорт;

razpredelenie-otoplenie
razpredelenie-toplina-pri-razlichno-razpolojeni-iztochnici
Рзапределение на топлината при различно разположени топлоизточници.
temperatura-dvijenie-vuzduh-pri-podowo-ohlajdane
Температури и движение на въздуха при подово охлаждане.

3. ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ
Благодарение на лъчистата енергия и равномерно затоплящите / охлаждащите се повърхности, усещането за комфорт настъпва при значително по ниска (а при охлаждане при по висока) температура на въздуха в помещението. По този начин желаната температура може да бъде редуцирана с 1 до 2°С, което пък от своя страна води до икономия на енергия от 5 до 10 % на година. Като основата икономия обаче идва от там, че в последно време като източник на топло / студено захранване се налагат термопомпите въздух / вода, а те както знаем имат най – голям КПД когато работят в нискотемпературен режим ( 25 – 30°С). Разхода на електроенергия за захранване на термопомпа работеща с температура на водата 30°С и същата машина, работеща в същите външни условия, но вързана към конвектори или радиаторно отопление, и поддържаща температура на водата 45 – 50°С може да е над 50% икономия в полза на лъчистото отопление.

energiina-tablica-termopompa-vuzduh

Енергийна таблицата за термопомпа въздух / вода на DAIKIN.

Тук ясно може да се види, че примерно при модел 16ка при външна температура -7°С, машината ще консумира 6,85 kW при вода с температура 30°С на изхода, и 9,89 kW при вода с температура 50°С на изхода. Което прави около 45%, и това е без да се отчитат по – големите товари след дефрост (размразяване на външното тяло) на машината и работата на допълнителните спомагателни ел. нагреватели които повечето такива машини имат. Ако се изчислят и тези консумации разликата спокойно ще надхвърли 50%, като при машини със спомагателни ел. нагреватели тази разлика може да достигне дори 100% и отгоре (тоест, двойно и повече);

4. ЛИПСА НА ШУМ И ТЕЧЕНИЯ
За пълен комфорт в едно помещение, особено ако то е спално, това са едни от най – важните условия а в случая и най – голямото предимство на лъчистите системи. Всички вентилаторини конвектори (в това число и климатиците) имат шума на вентилатора колкото и незначителен да е той, а течението в режим охлаждане (дори и толкова слабо, че да не се усеща) дори е опасно за човешкото здраве.

5. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Благодарение на ниските работни температури към инсталациите могат да се връзват, слънчеви колектори, термопомпи и кондензациони газови котли, които имат по – малко емисии и са по – екологични енергийни източници.

6. ПОДХОДЯЩО ЗА АЛЕРГИЧНИ ХОРА
Тук ще разбием един „мит”, че подовото отопление вдига прах. Поради ниския дял на конвективния топлообмен лъчистото отопление / охлаждане предизвиква минимална циркулация на въздуха в помещението. Така циркулацията и натрупването на прах се минимализират. Това щади дихателните пътища не само на алергичните! Един радиатор разчитащ най – вече на конвекция, вдига и върти в пъти повече прах от подово отопление!

7. ОПТИЧНО ИЗДЪРЖАНИ СТАЙ, БЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА
Това от своя страна води до свободна мебелировка в стаите, предоставя на архитектите и дизайнерите свобода и при проектирането и обзавеждането и дизайна на помещенията (няма дизайнер който да иска да се виждат отоплителни тела тук и там), намалява риска от нараняване в детски градини, училища, болници старчески домове и други обществени сгради.

ОСНОВНИ СХЕМИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОСНОВНИТЕ СХЕМИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОДНО ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДАНЕ СА:

1. Подово – серпентините се полагат в подовата замазка;
podovo-serpentirane
3. Стенно – серпентините се полагат в стените като най – често това се прави на външните стени;
stenno-otoplenie
5. Темпериране на бетонните ядра на сградата – тръбите се залагат в стоманобетона на сградата, като по този начин се темперират плочите, бетонните колони и шайби. Изпълнява се още при грубия строеж на сградата и е подходящо за големи помещения които не трябва да се разделят на отделни температурни зони ( най – често обществени сгради, терминали на летища, гари, и други.)
temperirane-betonni-qdra

2. Таванно – монтират се специални плоскости и с тях се прави конструкция тип „окачен таван” в който се монтира тръбната серпентина;

tavanno-otoplenie
4. Комбинирано – комбинация на някой от горните варианти. Изпълнява се в случай на недостиг на мощност само от една повърхност (основно се налага поради голям охладителен товар);
kombinirano-otoplenie

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЪЧИСТНО ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДАНЕ

1. ТРЪБИ

  Тръбите които се полагат в замазката, стената или тавана са основен елемент при изграждането на такива системи. Поради това те трябва да отговарят на някой важни критерии изброени по – долу. Има тръби които са специално разработени за изграждане на системи за лъчисто отопление и охлаждане. Грешно е да се изграждат такива инсталации с тръби за радиаторно отопление (примерно Pex/Al/Pex, което е често явление у нас), или пък с тръби предвидени за изграждане на водопроводни системи.
  Ето и някой основни качества които трябва да притежават тръбите за лъчисто отопление и охлаждане.
 • Устойчивост при продължително натоварване, дори и при високи температури;
 • Да имат стабилна форма и да не се образуват пукнатини при напрежение;
 • Да се гъвкави и в същото време да издържат на високи налягания;
 • Да имат много добри показатели на стареене;
 • Да имат добра жилавост дори при стайни температури;
 • Висока устойчивост на натиск, износване надраскване;
 • Начин за надеждно свързване между две тръби
 • Да са устойчивост на химикали;
 • Да не пропускат кислород;
 • Да са устойчиви на корозия;
 • Да имат минимални загуби на налягане
 • Да не образуват котлен камък дори и при дългогодишна употреба
   Тези критерии не са измислени напразно и не случайно трябва да се спазват. Замислете се колко скъп и трудоемък би бил ремонта на една такава инсталация, в една завършена сграда, с готови настилки и всичко останало. Ето защо е много важно да се залагат такива тръби, които са предназначени точно за тази цел.
 • trubi-otoplenie-ohlajdane
  2. ПАНЕЛИ ЗА ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДАНЕ
  Тук вариантите са много, има доста варианти на панели, като се започне от различните ценови диапазони до различния начин за закрепване на тръбата. Най – масово ползваните панели за подово са от типа показна на снимката:
  Подов панел REHAU Varionova
  podov-panel
  Система с носеща мрежа
  sistema-noseshta-mreja

  Таванен панел

  tavanen-panel
  Такер плоча
  taker-plocha
  Вариант със закрепваща шина.
  otoplenie-sus-zakrepvashta-shina

  Избора на панели и „система” зависи от много показатели, като се започне с предназначението на помещението, натоварването на пода, дебелина на необходимата изолация и се стигне до цената.
  Тук самата гъвкавост на тази система дава много опции за избор.

  3. КОЛЕКТОРНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ И ТАБЛА
  Колекторните разпределители за лъчисто отопление и охлаждане се отличават с два основни елемента вградели в тях:

  3.1. Дебитомер на всеки кръг – с него се настройва и отчита дебита за всеки кръг по отделно;

  3.2. Термостатичен вентил на всеки кръг – който възможност за монтаж на ел. задвижка и така всеки кръг да се управлява ( спира и пуска) дистанционно от термостат.

  Колектор за лъчисто отопление / охлаждане
  kolektor-za-luchisto-otoplenie
  Колекторинте табла за два вида – за вграден в стената монтаж и за открит монтаж:
  Колекторно табло за вграден монтаж с регулируеми по височина крачета
  kolektorni-tabla

  4. АВТОМАТИКА И РЕГУЛИРАНЕ
  За да бъдат икономични, съвременните системи се нуждаят от това да могат да се регулират и управляват лесно.
  Регулирането на желаната температура в отделните помещения при лъчистото отопление и охлаждане е сведено до монтирането на един стаен термостат във всяко помещение и ел. задвижки на съответните термостатични вентили на колектора.
  Регулирането на температурата на водата в кръговете на лъчистото отопление може да се извършва както ръчно така и автоматично (с контролер който следи параметри като външна температура, стайна температура и температура на водата в системата). Регулиращите групи най – често се монтират в колекторните табла и се прикрепят директно към колекторите, но могат да бъдат и изнесени. При охлаждането управлението е само автоматично и освен параметрите следени в режим отопление се следи и влажност на въздуха, а в някой случаи и температура на излъчващата повърхност.

  Стаен термостат и ел. задвижка за термостатичен вентил на колектор
  staen-termostat
  Регулираща група за температурата на водата с пропорционален ел. вентил и контролер
  regulirashta-grupa-za-temperatura-na-vodata
  Smart управление NEA SMART 2
  smart-upravlenie
  Окомплектовано колекторно табло
  okompplektovano-kolektorno-tablo

  ЗАБЕЛЕЖКА

  Правилното проектиране и професионалния монтаж на инсталациите са също толкова важни колкото и качеството на материалите !

  ВИЖТЕ НАШАТА ОФЕРТА ТУК

  При въпроси или конкретни запитвания, моля, обърнете се към Нас на посочените в сайта контакти.