Вентилация

Енергоспестяваща вентилация и „сплит” климатизатори

Предварителни изчисления и оразмеряване;
Монтаж на въздуховодна мрежа и тръбопроводи за „сплит” климатизатори;
Монтаж на високоефективен енерговъзстановяващ блок EVB HiE;
Монтаж на вентилационни решетки;
Пуск на вентилация и регулиране на дебитите;
Монтаж и пуск на „сплит” климатизатори.

Работете с нас

Ние сме готови да започнем Вашият проект