Климатична инсталация

Климатизация на спортна зала

– Монтаж на 4 бр. енерговъзстановяващи климатични камери DamVent;
– Монтаж на 2 бр. водоохлаждащи агрегата DAIKIN;
– Монтаж на 4 бр. вентилационни решетки TROX с регулатори за постоянен дебит;
– Пуск и въвеждане в експлоатация;
– Изграждане на сградна автоматика и управление КИПиА.

Работете с нас

Ние сме готови да започнем Вашият проект